שירה


(Caesar Adriano) #1

הגיע הזמן לפתוח פה נושא שאף אחד כנראה לא יטול בו חלק. אני לא יודע כמה מכם אוהבים שירים, אני מניח שלא הרבה ולשיעורי ספרות יש חלק בזה. אבל אהבתי לשירה גדולה יותר מאהבה לספרים. צ’ארלס בוקובסקי אמר פעם:
שירה אומרת יותר מדי בזמן קצר; פרוזה אומרת מעט מדי וזה לוקח יותר מדי זמן

אתם מוזמנים לכתוב בשירוש הזה, כל שיר שאהבתם או שלא. אני בכל מקרה אעלה לכאן כמה שירים מדי פעם ממגוון (לא רחב למען האמת) של משוררים/סופרים שאהבתי.

אתחיל בשיר בעברית מאת חיים נחמן ביאליק.

א?י??ך? / חיים נחמן ביאליק
ממקום שאת נסתרת שם, יחידת חיי
ושכינת מאויי –
הגלי-נא ומהרי באי, באי
אלי מחבואי;
ובעוד יש גאלה לי – צאי וגאלי
ומלכי על-גורלי;
ויום אחד גזלת נעורי לי השיבי
והמיתיני עם-אביבי.
ותחת שפתותיך יכבה-נא ניצוצי
ובין שדיך יומי אוציא,
כגוע בערב היום בין פרחי בשמים
צפרת כרמים.

א?י??ך?

ואני עוד לא ידעתי מי ומה את –
ושמך על-שפתי רעד,
וכרצפת אש בלילות על-משכבי
בערת בלבבי;
ואבך בנדודי ליל, ואשך כרי
ולזכרך כלה בשרי;
וכל-היום בין אותיות הגמרא,
בקרן אור, בדמות עב ברה,
בזכה מתפלותי ובטהר-הרהורי,
בנעים הגיוני ובגדל-יסורי –
לא-בקשה נפשי כי אם-הגלותך,
רק-אותך, אותך, אותך…

וקצת יותר קליל ->

[left]MY WIFE AND I / LEONARD COHEN
My wife and i made love this afternoon
We hid together from the light of our desire, forehead to forehead
Later she asked me, did i taste sweet for you? dear companion, you did
this evening i watched with pleasure as she undressed and put on her flannel pyjamas
I held her closely until she went to sleep
Then i closed the light and left the room carefully and came down here to you [/left]


(tamir-barca) #2

לשירה העברית, בטח שלחדשה, אני לא ממש מתחבר. לאנגלית לדוגמא, חוץ מזה שיש לה בעת הזאת יוצרים הרבה יותר גדולים מאמנים ישראלים, הרבה יותר כיף להאזין, ויותר קל להתחבר לשירים ולמילים, כל זאת בהנחה שאתה מבין את השפה.

קט סטיבנס למשל, הזמר הכי גדול שיש לדעתי, מדהים אותי כל פעם מחדש.

Cat Stevens - Peace Train

I’ve been crying lately
Thinking about the world as it is
Why must we go on hating?
Why can’t we live in bliss?

For out on the edge of darkness
There rides the peace train
Peace train take this country
Come take me home again


(Caesar Adriano) #3

קט סטיבנס מלך. זה ידוע. תנסה את האחרון שלו, עליו המלצתי.

ג’ון פנטה - קמילה
שכחתי הרבה, קמילה! חלפת עם הרוח,
שושנים מושלכות, שושנים בסערת בהמון,
רוקד, לשכוח את שושנייך החיוורות, האבודות;
אך הייתי משמים וחולה מתשוקה ישנה,
כן, כל הזמן, כי הריקוד היה ארוך;
הייתי נאמן לך, קמילה, בדרכי שלי.


(RivaldoTheKing) #4

*מעט ארוך יותר, אבל שווה כל שניה:

[left]When yer head gets twisted and yer mind grows numb
When you think you’re too old, too young, too smart or too dumb
When yer laggin’ behind an’ losin’ yer pace
In a slow-motion crawl of life’s busy race
No matter what yer doing if you start givin’ up
If the wine don’t come to the top of yer cup
If the wind’s got you sideways with with one hand holdin’ on
And the other starts slipping and the feeling is gone
And yer train engine fire needs a new spark to catch it
And the wood’s easy findin’ but yer lazy to fetch it
And yer sidewalk starts curlin’ and the street gets too long
And you start walkin’ backwards though you know its wrong
And lonesome comes up as down goes the day
And tomorrow’s mornin’ seems so far away
And you feel the reins from yer pony are slippin’
And yer rope is a-slidin’ ‘cause yer hands are a-drippin’
And yer sun-decked desert and evergreen valleys
Turn to broken down slums and trash-can alleys
And yer sky cries water and yer drain pipe’s a-pourin’
And the lightnin’s a-flashing and the thunder’s a-crashin’
And the windows are rattlin’ and breakin’ and the roof tops a-shakin’
And yer whole world’s a-slammin’ and bangin’
And yer minutes of sun turn to hours of storm
And to yourself you sometimes say
I never knew it was gonna be this way
Why didn’t they tell me the day I was born
And you start gettin’ chills and yer jumping from sweat
And you’re lookin’ for somethin’ you ain’t quite found yet
And yer knee-deep in the dark water with yer hands in the air
And the whole world’s a-watchin’ with a window peek stare
And yer good gal leaves and she’s long gone a-flying
And yer heart feels sick like fish when they’re fryin’
And yer jackhammer falls from yer hand to yer feet
And you need it badly but it lays on the street
And yer bell’s bangin’ loudly but you can’t hear its beat
And you think yer ears might a been hurt
Or yer eyes’ve turned filthy from the sight-blindin’ dirt
And you figured you failed in yesterdays rush
When you were faked out an’ fooled white facing a four flush
And all the time you were holdin’ three queens
And it’s makin you mad, it’s makin’ you mean
Like in the middle of Life magazine
Bouncin’ around a pinball machine
And there’s something on yer mind you wanna be saying
That somebody someplace oughta be hearin’
But it’s trapped on yer tongue and sealed in yer head
And it bothers you badly when your layin’ in bed
And no matter how you try you just can’t say it
And yer scared to yer soul you just might forget it
And yer eyes get swimmy from the tears in yer head
And yer pillows of feathers turn to blankets of lead
And the lion’s mouth opens and yer staring at his teeth
And his jaws start closin with you underneath
And yer flat on your belly with yer hands tied behind
And you wish you’d never taken that last detour sign
And you say to yourself just what am I doin’
On this road I’m walkin’, on this trail I’m turnin’
On this curve I’m hanging
On this pathway I’m strolling, in the space I’m taking
In this air I’m inhaling
Am I mixed up too much, am I mixed up too hard
Why am I walking, where am I running
What am I saying, what am I knowing
On this guitar I’m playing, on this banjo I’m frailin’
On this mandolin I’m strummin’, in the song I’m singin’
In the tune I’m hummin’, in the words I’m writin’
In the words that I’m thinkin’
In this ocean of hours I’m all the time drinkin’
Who am I helping, what am I breaking
What am I giving, what am I taking
But you try with your whole soul best
Never to think these thoughts and never to let
Them kind of thoughts gain ground
Or make yer heart pound
But then again you know why they’re around
Just waiting for a chance to slip and drop down
Cause sometimes you hear’em when the night times comes creeping
And you fear that they might catch you a-sleeping
And you jump from yer bed, from yer last chapter of dreamin’
And you can’t remember for the best of yer thinking
If that was you in the dream that was screaming
And you know that it’s something special you’re needin’
And you know that there’s no drug that’ll do for the healin’
And no liquor in the land to stop yer brain from bleeding
And you need something special
Yeah, you need something special all right
You need a fast flyin’ train on a tornado track
To shoot you someplace and shoot you back
You need a cyclone wind on a stream engine howler
That’s been banging and booming and blowing forever
That knows yer troubles a hundred times over
You need a Greyhound bus that don’t bar no race
That won’t laugh at yer looks
Your voice or your face
And by any number of bets in the book
Will be rollin’ long after the bubblegum craze
You need something to open up a new door
To show you something you seen before
But overlooked a hundred times or more
You need something to open your eyes
You need something to make it known
That it’s you and no one else that owns
That spot that yer standing, that space that you’re sitting
That the world ain’t got you beat
That it ain’t got you licked
It can’t get you crazy no matter how many
Times you might get kicked
You need something special all right
You need something special to give you hope
But hope’s just a word
That maybe you said or maybe you heard
On some windy corner 'round a wide-angled curve

But that’s what you need man, and you need it bad
And yer trouble is you know it too good
Cause you look an’ you start getting the chills

Cause you can’t find it on a dollar bill
And it ain’t on Macy’s window sill
And it ain’t on no rich kid’s road map
And it ain’t in no fat kid’s fraternity house
And it ain’t made in no Hollywood wheat germ
And it ain’t on that dimlit stage
With that half-wit comedian on it
Ranting and raving and taking yer money
And you thinks it’s funny
No you can’t find it in no night club or no yacht club
And it ain’t in the seats of a supper club
And sure as hell you’re bound to tell
That no matter how hard you rub
You just ain’t a-gonna find it on yer ticket stub
No, and it ain’t in the rumors people’re tellin’ you
And it ain’t in the pimple-lotion people are sellin’ you
And it ain’t in no cardboard-box house
Or down any movie star’s blouse
And you can’t find it on the golf course
And Uncle Remus can’t tell you and neither can Santa Claus
And it ain’t in the cream puff hair-do or cotton candy clothes
And it ain’t in the dime store dummies or bubblegum goons
And it ain’t in the marshmallow noises of the chocolate cake voices
That come knockin’ and tappin’ in Christmas wrappin’
Sayin’ ain’t I pretty and ain’t I cute and look at my skin
Look at my skin shine, look at my skin glow
Look at my skin laugh, look at my skin cry
When you can’t even sense if they got any insides
These people so pretty in their ribbons and bows
No you’ll not now or no other day
Find it on the doorsteps made out-a paper mache_
And inside it the people made of molasses
That every other day buy a new pair of sunglasses
And it ain’t in the fifty-star generals and flipped-out phonies
Who’d turn yuh in for a tenth of a penny
Who breathe and burp and bend and crack
And before you can count from one to ten
Do it all over again but this time behind yer back
My friend
The ones that wheel and deal and whirl and twirl
And play games with each other in their sand-box world
And you can’t find it either in the no-talent fools
That run around gallant
And make all rules for the ones that got talent
And it ain’t in the ones that ain’t got any talent but think they do
And think they’re foolin’ you
The ones who jump on the wagon
Just for a while ‘cause they know it’s in style
To get their kicks, get out of it quick
And make all kinds of money and chicks
And you yell to yourself and you throw down yer hat
Sayin’, Christ do I gotta be like that
Ain’t there no one here that knows where I’m at
Ain’t there no one here that knows how I feel
Good God Almighty
THAT STUFF AIN’T REAL

No but that ain’t yer game, it ain’t even yer race
You can’t hear yer name, you can’t see yer face
You gotta look some other place
And where do you look for this hope that yer seekin’
Where do you look for this lamp that’s a-burnin’
Where do you look for this oil well gushin’
Where do you look for this candle that’s glowin’
Where do you look for this hope that you know is there
And out there somewhere
And your feet can only walk down two kinds of roads
Your eyes can only look through two kinds of windows
Your nose can only smell two kinds of hallways
You can touch and twist
And turn two kinds of doorknobs
You can either go to the church of your choice
Or you can go to Brooklyn State Hospital
You’ll find God in the church of your choice
You’ll find Woody Guthrie in Brooklyn State Hospital

And though it’s only my opinion
I may be right or wrong
You’ll find them both
In the Grand Canyon
At sundown[/left]

Bob Dylan - Last Thoughts On Woody Guthrie

הקטע ביוטיוב:

http://www.youtube.com/watch?v=ZkSvK7xujRQ

*ונכון שזה הרבה יותר מונולוג מאשר שירה, אבל סופסוף מצאתי ת’רד שאני חושב שיסכים לאמץ את הטקסט הזה :-\


(Caesar Adriano) #5

בוב דילן מתקבל בברכה בכל מקום. :wink:

נעים/לאונרד כהן
כל כך נעים
להאמין באלוהים
אתה חייב לנסות את זה פעם
נסה את זה עכשיו
ותגלה אם
אלוהים רוצה
או לא
שתאמין בו

עכשיו לילה טוב.


(שי) #6

הדבר היחיד שטוב בשירה הוא שזה יכול להכניס איתך בנות למיטה.

זהו.


(tamir-barca) #7

שייק, אתה לא יכול להגיד כאלה דברים. אין מצב שמרגול לא מרגשת אותך! :o

[hr]

לאחת הלהקות עם המילים היותר משמעותיות ומעניינות:

Radiohead - Fake Plastic Trees

She looks like the real thing
She tastes like the real thing
My Fake Plastic Love.
But I can’t help the feeling
I could blow through the ceiling
If I just turn and run

But gravity always wins.


(Caesar Adriano) #8

הדבר היחיד שטוב בשירה הוא שזה יכול להכניס איתך בנות למיטה.

אז בוקובסקי צריך להיות פה

אונס האם הקדושה / צ’ארלס בוקובסקי
ל?ה?ר?או?ת א?ת ה?ת?ח?ת ש??ל?ך? ע?ל ה?ד?ף
מ?פ?ח?יד כ??מ?ה א?נ?ש??ים
ו?ז?ה
צ?ר?יך? ל?ה?יו?ת כ??ך?:
כ??כ?ל ש??א?ת?ה מ?ר?א?ה יו?ת?ר
כ??ך? א?ת?ה ח?ש?ו?ף
יו?ת?ר
ל?א?ל?ה ש??מ?כ?נ?ים ע?צ?מ?ם
מ?ב?ק?ר?ים.
ה?ם נ?פ?ג?ע?ים מ?ן ה?ח?ש??יפ?ה
ה?מ?ג?ז?מ?ת
ש??ל ה?מ?ט?ר?פ?ים.
ה?ם מ?ע?ד?יפ?ים ש??ה?ש??יר?ה ת?ה?י?ה
סו?ד?ית
ר?כ??ה
ו?כ?מ?ע?ט
ב??ל?ת?י ק?ר?יא?ה.
מ?ש??ח?ק?ם נו?ת?ר ל?ל?א
ת?גו?ב?ה מ?ש??ך?
מ?או?ת ש??נ?ים.
ז?ה ה?י?ה ק?ד?ש? ה?ק?ד?ש??ים
ש??ל ה?ס?נו?ב??ים
ו?ה?ז?י?פ?נ?ים.
ל?ה?פ?ר?יע? ל?מ?ק?ד?ש? ה?ז?ה
ז?ה ל?ג?ב??ם כ??מו?
ל?א?נו?ס א?ת ה?א?ם ה?ק?דו?ש??ה.

חו?ץ מ?ז?ה
ז?ה י?ע?ל?ה ל?ה?ם
ב??נ?ש?ו?ת?יה?ם
מ?כו?נ?יו?ת?יה?ם
ח?ב?רו?ת?יה?ם
ת?פ?ק?יד?יה?ם
ב??או?נ?יב?ר?ס?יט?או?ת.

ל?א?נ?ש??י ה?א?ק?ד?מ?י?ה י?ש? ה?ר?ב??ה
מ?מ?ה ל?פ?ח?ד
ו?ה?ם ל?א י?מו?תו?
ב??ל?י
ק?ר?ב מ?ט?נ?ף

א?ך? א?נו? מו?כ?נ?ים
מ?ז?מ?ן

א?נ?ח?נו? ב??א?ים מ?ן ה?ס?מ?ט?או?ת
מ?ן ה?ב??ר?ים
ו?מ?ב??ת?י-ה?כ??ל?א

ל?א מ?פ?ר?יע? ל?נו? א?יך? ה?ם
כ?ו?ת?ב?ים א?ת ה?ש??יר

א?ך? א?נ?ח?נו? מ?ת?ע?ק?ש??ים
ש??י?ש? קו?לו?ת א?ח?ר?ים
ד?ר?כ?ים א?ח?רו?ת ל?יצו?ר
ד?ר?כ?ים א?ח?רו?ת ל?ח?יו?ת
א?ת ה?ח?י?ים.

ו?א?נו? מ?ת?כ??ו?נ?ים ל?ה?ש??מ?ע
ל?ה?ש??מ?ע ו?ל?ה?ש??מ?ע
ו?ל?ה?ש??מ?ע

ב??מ?א?ב?ק ה?ז?ה כ??נ?ג?ד
ה?מ?או?ת ש??ל ע?ב??ר?ים
מ?ת?ים

ש??י?ו?ד?ע ה?ד?ב?ר
ה?ג?ע?נו?
ו?א?נו? מ?ת?כ??ו?נ?ים
ל?ה?ש??א?ר


(toref) #9

זה נשמע כאילו טום וויטס כתב את השיר הזה בכלל.

כל מה שיש לדעת על אדולף אייכמן
עינים… בינוניות
שיער… בינוני
משקל… בינוני
גובה… בינוני
סימנים מיוחדים… אין
מספר אצבעות… עשר
מספר אצבעות הרגלים… עשר
רמת משכל… בינונית
למה ציפית?
טלפים?
שנים טוחנות בגודל ענק?
רוק ירוק?
שיגעון?


(גיא) #10

הדבר היחיד שטוב בשירה הוא שזה יכול להכניס איתך בנות למיטה.

זהו.

מדד האיכות האישי שלך צנח פלאים. :frowning:


(Caesar Adriano) #11

כל מה שיש לדעת על אדולף אייכמן

שכחת לתת קרדיט ליוצר הדגול.
דרך אגב, אתה תרגמת?

Love Is A Fire / Leonard Cohen
Love is a fire
It burns everyone
It disfigures everyone
It is the world’s excuse
for being ugly

צ’ארלס בוקובסקי ניסה להסביר בשיר הבא, איך זה שהמספר שלך לא חסוי?

בתור גבר בן 55 שלא הזדיין
עד גיל 23
ועד גיל 50 עשה את זה לעתים רחוקות,
אני חושב שהמספר שלי חייב להישאר
רשום במדריך הטלפונים
עד שאשלים את מה
שמספיק גבר ממוצע

לילה טוב.


(toref) #12

לא, לא אני תרגמתי.
פשוט במקרה יש לי עותק של הספר/ספרון שנקרה משירי לאונרד כהן בתרגום של רות אורן. קצת קרוע, קצת ישן, אבל עדיין מדהים.
חוץ מזה,

שאול טשרניחובסקי - בעין דור
ו?ב?ח?ש??כ?ת ה?ל?י?ל ב??ל?י ק?ש??ת ו?ש??ל?ח

ע?ל סו?ס ק?ל ע?ין דו?ר?ה ב??א ש??או?ל ה?מ?ל?ך?.

ו?ב?א?ח?ד ה?ב??ת??ים או?ר כ??ה?ה הו?פ?יע?:

  • פ??ה ת??גו?ר - ה?נ?ע?ר לו? ח?ר?ש? ה?ב??יע?.

  • א?ת?? ב??ע?ל?ת ה?או?ב? - כ??ן א?דו?נ?י , ה?נ?נ?י.

  • נ?א ק?ס?מ?י ב??או?ב , צ?ל ה?רו?א?ה ה?ר?א?ינ?י !

ע?ל?ט?ה
א?ש? ז?ו?ועו?ת
ב??פ??ינ?ה ק?ל?ח?ת,

ו?ש??מו?ת כ??ל ה?ש??ד?ים ו?ב?ל?יל?ה רו?ת?ח?ת

ו?כ?נ?ח?ש? י?ת?פ??ת??ל ב??ין ע?ש??ב?י ה?ב??ש??ן

י?ז?ח?לו? , י?ת?א?ב??כו? כ??ל ת??מ?רו?ת ה?ע?ש??ן.

ו?ב?מ?ע?ג?ל ה?ק??ס?מ?ים , ב??ג??פ?ר?ית מ?ש?ו?ח?,

ש??ם י?ע?מ?ד ה?מ?ל?ך? , ל?א ל?ב?ו? י?נו?ח?.

ו?יצו?ר?י ע?ר?פ?ל ו?צ?ל?מ?ים נ?ש??ע?ר?ים

א?ג?ל?י ה?ז?יע?ה ע?ל ל?ח?יו? נ?יג?ר?ים.

א?ף רו?חו? ב?ו? ר?פ?ת?ה, ג??ם נ?פ?ש?ו? ד?ו?א?ב?ת.

מ?ה י?מ??ס ב?ו? ל?ב?ו? ו?ינ?ב??א ה?מ?ו?ת !

ו?ח?י?יו ב??מ?ח?ז?ה י?ע?ב?רו? , י?א?ת?יו?

ה?נ??ח ל?י , ה?נ??ח ל?י! - ש??פ?ת?יו י?ב?ע?יו?.

ע?ל?ט?ה
א?ש? ז?ו?ועו?ת
ד??מ?מ?ת ה?ש??ח?ת

מ?ע?ג?ל ה?ק?ס?מ?ים ו?ע?ש??ן ה?ק??ל?ח?ת

ו?י?ז?כ??ר ה?מ?ל?ך? א?ת ג??ב?ע ו?ע?לו?מ?יו,

א?ב?יב ח?ל?דו? , ט?ר?ם י?ק?ד??רו? עו?ד ש??מ?יו.

ן?ת?מו?נו?ת מ?ר?ה?יבו?ת ע?ינ?יו ת??ח?ז?ינ?ה:

כ??ר נ?ר?ח?ב יו?פ?יע? , ו?פ?רו?ת ת??ר?ע?ינ?ה,

ן?ת?כ?ל?ת רו?ם ש??ח?ק , ג??ם ר?יחו?ת ע?ד?נ?ים.

א?ל ת??ח?ת ע?ץ א?ל?ה , ח?סו?ן כ??א?לו?נ?ים,

ש??ם ש??ל?ו י?נו?ח? ה?רו?ע?ה , ה?ע?ל?ם,

ו?ל?נ?ג?דו? י?ר?ק?דו? ה?ב??ק?ר?ים ב??ת??ל?ם.

א?ך? ש??ל?ו?ה ו?נ?ע?ם ,א?ך? י?פ?ע?ה ו?ה?ד?ר

מ?ה נ?ע?מו? צ?ל?צ?ל?י פ??ע?מו?ן ה?ע?ד?ר !

א?נ?כ?י ה?מ?א?ש???ר , ג??ם ב??ר?יא ג??ם ר?ע?נ?ן,

מ?י י?ת??ן או?כ?ל?ה ו?כ?א?ז א?ה?י ש??א?נ?ן !

ו?ע?צ?ב?ת נו?ר?א?ה ס?גו?ר ל?ב?ו? ל?ח?צ?ה ,

ו?כ?מו? ש??פ?ע?ת- ד??מ?ע?ה א?ל ג??רו?נו? פ??ר?צ?ה.

ו?פ?ת?או?ם - ן?י?ר?ע?ם קו?ל ג??דו?ל ו?ח?ז?ק ,

ו?א?ש?ו?ן ה?ע?ל?ט?ה ה?א?יר ה?ב??ז?ק.

  • א?נ?כ?י ה?רו?א?ה ל?מ?ל?ך? מ?ש??ח?ך? ,

מ?א?חו?ר?י ה?ב??ק?ר ה?יכ?ל הו?ש??יב?ך? ;

מ?מ?ח?ילו?ת ר?ק?בו?ן ע?ל מ?ה ה?ר?ג??ז?ת??נ?י

ו?ל?א?ר?צו?ת ה?ח?י?ים מ?ה ה?ע?ל?ית?נ?י ?

-מ?דו?ע? מ?א?ח?ר ה?צ?אן ל?ק?ח?ת?נ?י

ו?ל?נ?ג?יד ע?ל ע?מ?ך? כ??יו?ם ז?ה ש??מ?ת??נ?י ?

כ??ל?ית?י כ??ל כ??ח?י ב??ס?ע?רו?ת מ?ל?ח?מ?ה,

ו?א?ש??ר?י ב??ב??י?ת כ??ב?ר ה?י?ה ל?ש??מ?מ?ה.

ע?ם פ??ל?ש??ת ס?ב?ו?נ?י , ב??עו?ת?י צ?ל?מ?ו?ת -

ה?רו?ח? ה?ר?ע?ה ת??ד?כ??א?נ?י ע?ד מ?ו?ת.

א?יש? ה?א?לו?ה?ים! מ?ה א?ל י?ע?נ?נ?י?

כ??י ס?ר מ?ע?ל?י - מ?ה א?ע?ש??ה ? ע?נ?נ?י!

מ?דו?ע? , ה?ה , מ?ל?ך? ע?ל ע?מ?ך? מ?ש??ח?ת?נ?י ,

מ?דו?ע? מ?א?חו?ר?י ה?צ?אן ל?ק?ח?ת?נ?י?

  • ע?ל מ?ר?י?ך? , ג??או?ן ל?יב??ך? א?לו?ה?ים י?ז?ע?מ?ך? !

מ?ח?ר א?ת??ה ע?מ?י , ג??ם א?ת??ה ג??ם ע?מ?ך? !

ב??א?ש??מו?ר?ת ה?ב??ק?ר ב??ל?י ק?ש??ת ו?ש??ל?ח

ע?ל סו?ס ק?ל ה?מ?ח?נ?ה ש??ב ש??או?ל ה?מ?ל?ך?,

ו?פ?נ?יו ח?ו?רו? , א?ך? ב??ל?ב?ו? א?ין מו?ר?א,

ו?ב?ע?ינ?יו מ?ת?נו?צ?צו?ת - ה?י?או?ש? ה?נו?ר?א.


(BigBird) #13

הדבר היחיד שטוב בשירה הוא שזה יכול להכניס איתך בנות למיטה.

ש??י
(רחל בלובשטיין)

א?עו?ל?ל כ??ג??פ?ן
ש??א?ר?ית ה?ר?ח?ש?
ו?א?ש??ל?ח מ?נ?ח?ה ל?ך?
מ?ז??מ?ר?ת ל?ב??י –
כ??ל ש??י??ד ה?ע?צ?ב
ל?א ע?ק?ר?ה מ?ש???ר?ש?,
ש??ק??ד?ים-ה?ז??ע?ם
ל?א ש??ד?ף עו?ד ב??י.

א?ר?פ??ד ה?ט??נ?א ז?כ?רו?נו?ת כ??נ??ר?ת,
ו?ר?ד ש??מ?י ה?ב??ק?ר
ב??ין ע?צ?י ה?ג??ן,
ז?ה?ב ה?צ??ה?ר?י?ם
ב??מ?ר?ח?ב רו?ג?ע?
ו?ל?יל?ך? ה?ע?ר?ב
ע?ל ה?ר?י גו?ל?ן;

ז?כ?ר ל?יל ה?ס??ה?ר
ע?ל ח?ל?ק?ת ה?מ??י?ם.
זו? ת??רו?ע?ת ה?א?ש??ר
ב??ע?לו?ת י?מ?י,

כ??ב?ש??נ?י תו?ל?ע?ת
ב??ה? א?ק?ש??ר ה?ט??נ?א
ו?א?ש??ל?ח א?ל?יך? –
ה?ת?ש??מ?ח ל?ש???י?


(Caesar Adriano) #14

פשוט במקרה יש לי עותק של הספר/ספרון שנקרה משירי לאונרד כהן בתרגום של רות אורן. קצת קרוע, קצת ישן, אבל עדיין מדהים.
חוץ מזה,

:o
100 שקלים חדשים. אתה מעביר לי אותו?

בבוקר / יהודה עמיחי
בבוקר אני עומד ליד מיטתך
צילי נופל על פנייך
ומעמיק את שנתך
ועושה לך תוספת לילה.

כאצבעות מעשן
נפשך כהתה
מכורה לאהבה.

אני אוהב אותך
בכל מאודי
ובכל אודי.

The Wrong Man / Leonard cohen
They locked up a wrong man
who wanted to rule the world
the fools
they locked up the wrong man


(tamir-barca) #15

מהר לפני שהנושא נעלם! - קצת ארוך, אבל שעוברים על המילים בזמן ששומעים את השיר, מתחברים לסיפור.

A lovestruck romeo sings a streetsus serenade
Laying everybody low with me a lovesong that he made
Finds a convenient streetlight steps out of the shade
Says something like you and me babe how about it ?

Juliet says hey it’s romeo you nearly give me a heart attack
He’s underneath the window she’s singing hey la my boyfriend’s back
You shouldn’t come around here singing up at people like that
Anyway what you gonna do about it ?

Juliet the dice were loaded from the start
And I bet and you exploded in my heart
And I forget the movie song
When you wanna realise it was just that the time was wrong juliet ?

Come up on differents streets they both were streets of shame
Both dirty both mean yes and the dream was just the same
And I dreamed your dream for you and your dream is real
How can you look at me as if I was just another one of your deals ?

Well, you can fall for chains of silver you can fall for chains of gold
You can fall for pretty strangers and the promises they hold
You promised me everything you promised me think and thin
Now you just says oh romeo yeah you know I used to have a scene with him

Juliet when we made love you used to cry
You said I love you like the stars above I’ll love you till I die
There’s a place for us you know the movie song
When you gonna realise it was just that the time was wrong juliet ?

I can’t do the talk like they talk on tv
And I can’t do a love song like the way it’s meant to be
I can’t do everything but I’d do anything for you
I can’t do anything except be in love with you

And all I do is miss you and the way we used to be
All do is keep the beat and bad company
All I do is kiss you through the bars of a rhyme
Julie I’d do the stars with you any time

Juliet when we made love you used to cry
You said I love you like the stars above I’ll love you till I die
There’s a place for us you know the movie song
When you gonna realise it was just that the time was wrong juliet ?

A lovestruck romeo sings a streetsus serenade
Laying everybody low with me a lovesong that he made
Finds a convenient streetlight steps out of the shade
Says something like you and me babe how about it ?

Dire Straits - Romeo and Juliet


(גיא) #16

זה לא הכי קשור בעולם, אבל- שני שירים מאוד (מאוד!) יפים והתרגומים שלהם לעברית:

[left] Guns & Roses - Sweet Child O’ Mine
She’s got a smile that it seems to me
Reminds me of childhood memories
Where everything
Was as fresh as the bright blue sky
Now and then when I see her face
she takes me away to that special place
And if I stare too long
I’d probably break down and cry

woah oh oh
Sweet child o’ mine
woah oh oh oh
Sweet love of mine

She’s got eyes of the bluest skies
As if they thought of rain
I hate to look into those eyes
And see an ounce of pain
Her hair reminds me of a warm safe place
Where as a child I’d hide
And pray for the thunder
And the rain
To quietly pass me by

woah oh oh
Sweet child o’ mine
woah oh oh oh
Sweet love of mine

woah oh oh oh
Sweet child o’ mine
woah oh oh
Sweet love of mine

Where do we go
Where do we go now
Where do we go
Where do we go

Where do we go now
Where do we go now
Where do we go
Sweet child
o Where do we go now
ah ah aiai ai ai
Where do we go now
Where do we go

Where do we go now
Where do we go now
where do we go
where do we go now
sweet child
sweet child of mine

Green Day - Good Riddance (Time Of Your Life)
Another turning point
A fork stuck in the road
Time grabs you by the wrist
directs you where to go.
So make the best of this test
and don’t ask why.
It’s not a question
But a lesson learned in time.

It’s something unpredictable
but in the end it’s right.
I hope you had the time of your life.

So take the photographs
and still frames in your mind.
Hang them on a shelf
In good health and good times
Tattoos and memories
and dead skin on trial.
For what it’s worth,
it was worth all the while.

It’s something unpredictable
but in the end it’s right.
I hope you had the time of your life.

It’s something unpredictable
but in the end it’s right.
I hope you had the time of your life.

It’s something unpredictable
but in the end it’s right.
I hope you had the time of your life.
[/left]

ובעברית:

ילדתי המתוקה (Sweet Child O’ Mine)
יש לה חיוך, שנדמה לי
שמזכיר לי את ילדותי
שם הכל היה רענן
כמו השמיים הכחולים
מביט לה בפנים עכשיו ואז
היא לוקחת אותי למקום המיוחד
ואם אמשיך לבהות
אשבר ואתחיל לבכות

הו הו הו
ילדתי המתוקה
הו הו הו הו
אהובתי המתוקה

עינייה כמו השמיים הכחולים
כאילו חשבו על הגשמים
אני שונא להסתכל בהן
ולראות קורטוב של כאב
שיערה מזכיר לי מקום מוגן וחם
כשהייתי ילד הסתתרתי שם
והתפללתי לברק
ולגשם
שיחלפו מעליי

הו הו הו
ילדתי המתוקה
הו הו הו הו
אהובתי המתוקה

הו הו הו
ילדתי המתוקה
הו הו הו הו
אהובתי המתוקה

לאן הולכים
לאן הולכים עכשיו
לאן הולכים
לאן הולכים

לאן הולכים עכשיו
לאן הולכים עכשיו
לאן הולכים
ילדה מתוקה
או לאן הולכים עכשיו
אה אה איאי אי אי
לאן הולכים עכשיו
לאן הולכים

לאן הולכים עכשיו
לאן הולכים עכשיו
לאן הולכים
לאן הולכים עכשיו
ילדה מתוקה
מתוקה שלי

תעשה חיים (Time Of Your Life)
עוד נקודת מפנה
קלשון באדמה
הזמן תופס אותך
ומכוון את דרכך
אז תעשה את המיטב
ואל תשאל דבר
זו לא שאלה
אלא ניסיון מוכר

זה דבר שאי אפשר לחזות
אבל הוא אמיתי בשורשים
אני מקווה שתעשה חיים.

אז קח את התמונות
ותזכור כמה מראות
תשמור אותם על המדף של ‘בריאות טובה’
ו - ‘זמן איכות’
קעוקועים של זכרונות
ועור מת במבחן
בשביל מה שזה שווה
זה השתלם לאורך זמן

זה דבר שאי אפשר לחזות
אבל הוא אמיתי בשורשים
אני מקווה שתעשה חיים.

זה דבר שאי אפשר לחזות
אבל הוא אמיתי בשורשים
אני מקווה שתעשה חיים.

זה דבר שאי אפשר לחזות
אבל הוא אמיתי בשורשים
אני מקווה שתעשה חיים.


(p.mad) #17

שיר חזק מאד על הישראלי המצוי שמחפש לדפוק את המערכת ולהרוויח כסף מהדיסק הראשון של הדג נחש-

עבריין
האם אני על סף משהו טוב
או שאולי בפתח של כלום?
עובד חצי משרה עם שכר זעום
אלה בלי ספק הימים הנוראים
צודקים לחלוטין היהודים, הספרדים
שמתחילים חודש קודם לבקש סליחה,
לחפש מחילה, מסתור
עד שהזעם יעבור, יעבור.
הקושי הכלכלי שלי מכניס שוב לראשי שלי רצון להיות פלילי שלילי,
עבריין עם צווארון כחול לבן, מה יש, בסמים אני
כבר במה חודשים לא משתמש,
אז לא יהיה לי שום פיתוי כשאני אעביר שקיות בין
הידיים, מפה ניקח מאה משם נגלח מאתיים.
הכסף שחור, אין עליו מסים, לא יסגור את המינוס
אבל ימלא את הכיסים,
את הכיסים הוא ימלא במזומנים, טאבין תקילין.
בשביל הטרנדים אני לא מספיק, בשביל הסטודנטים
זה קצת יותר מידי,
ככה שנראה לי שלמכור סמים זה פשוט מאוד וגם
הכי כדאי.
אלה כמו גם אלה מחפשים את הירוק,
קח אאונץ תביא הכסף, שחק אותה גבר תשתוק.
תיסע הביתה בזהירות, תיזהר לא למות,
אני אשב לי בסלון ואתעשר קלי קלות.
ואולי ככה סתם בשביל הכיף והמחאה
אלך פעם בשבוע ללשכה לחתום אבטלה.
כי אני-

עבריין צווארון כחול לבן
עבריין צווארון כחול לבן
חיים פעם אחת, מתים פעם אחת,
ובאמצע מקבלים הזדמנות, אבל רק אחת,
להישרד לא להיכחד, להישרד לא להיכחד…

אולי תחילת עידן חדש, דנדש. אולי המשך ישיר של
הסתם והקיים.
מתפרנס בדוחק, לא מסתכל לרוחק. לא.
לא משנה, שטויות, אם המצב יחמיר ויהפוך ממש
איום
אפשר כמו ברמדאן, לגזור על עצמי חודש של צום.
צודקים לחלוטין הערבים המוסלמים שמתפללים חזק
חמש פעמים ביום, חצי זין מאל אקצה יש פצצת אטום-
בום, בום, בום!
שאנן לאפנות אבל רענן לרעיונות, לביצוע של
פשעים קטנים, לא מזיקים
אפשר למשל ללכת לחלפן כספים, נגיד ברחוב
סלאח א דין
ולקנות עשר אלף ירוקים מזויפים במשהו סביב
עשרת אלפים שקלים אמיתיים
ואז כמו קינג להסתובב עם רבבה של דולרים,
ממזמין את כל העולם לדרינקים וסיגרים.
בשביל הערסים אני לא מספיק, בשביל הצפונים זה
יותר מדי,
ככה שנראה לי שלמכור דולרים מזויפים זה חד
וחלק וגם הכי כדאי.
אלה כמו גם אלה מחפשים את הירוק,
ואני נותן אחלה מחיר, תיתן ת’כסף תשתוק.
תיסע הביתה בזהירות, תיזהר לא למות,
אני אשב לי בסלון ואתעשר קלי קלות.
ואולי ככה סתם בשביל הכיף והמחאה
אלך פעם בשבוע ללשכה לחתום אבטלה.
כי אני-

עבריין צווארון כחול לבן
עבריין צווארון כחול לבן
חיים פעם אחת, מתים פעם אחת,
ובאמצע מקבלים הזדמנות, אבל רק אחת,
להישרד לא להיכחד, להישרד לא להיכחד…

יתכן סיכוי לשינוי, אבל אפשר שגם לא,
עובד כל כך קשה למרות המיתון או בגללו
אני כורע תחת העומס מרגיש במו בעונש.
צודקים לחלוטין כל מיליוני הנוצרים שמפנים ת’לחי
השניה בלי קרב,
מתפללים לאדם שתלוי על הצלב.
אבל לא אחד כמוני יישב ויהיה אומלל,
אני נולדתי בארץ אני חצי קרימנל,
נולדתי בארץ חצי קרימנל,
נולדתי בארץ חצי קרימנל.
נולדתי בארץ

עבריין צווארון כחול לבן
עבריין צווארון כחול לבן
חיים פעם אחת, מתים פעם אחת,
ובאמצע מקבלים הזדמנות, אבל רק אחת,
להישרד לא להיכחד, להישרד לא להיכחד…


(Caesar Adriano) #18

נזיר חולה אהבה / לאונרד כהן
גילחתי את ראשי
לבשתי גלימה
אני ישן בפינתו של תא
על הר בגובה אלפיים מטר
מדכא כאן
הדבר היחיד שאיני זקוק לו
הוא מסרק

הר בולדי 1997

->>

טרמינל לומינלט / מאיר אריאל
עת השתחררתי הרופאים המליצו לי
ביקור חודשי בנמל התעופה
זה באמת עושה לי טוב לראות מטוס גדול
ממריא דרך דמעה שקופה
אחר כך כבר יותר קל הלחץ על העין השטופה

לוקח לי אחר הצהריים חיובי נוסע לנמל
לעצמי אני אומר בדרך שגם מזה עוד נצטרך להיגמל
עצמי עונה לי בהגיענו אז נתחיל כל יום להתעמל

יאללה מחר מילואים. לילה טוב


(Caesar Adriano) #19

עוד לאונרד כהן! אימפריה.

לורקה חי / לאונרד כהן
לורקה חי בעיר ניו יורק
הוא לספרד לא שב
היה זמן-מה בקובה
הוא שוב בעיר עכשיו

נמאס לו מהצוענים
נמאס לו מהים
שונא את הגיטרה -
תמיד אותו סולם

סיפרו לו שנורה ומת
אך הסיפור שונה
הוא חי בעיר ניו יורק
אם כי לא נהנה

כהן מתכוון כמובן לפדריקו גארסיה לורקה המשורר הספרדי, אותו העריץ עד כדי כך שביתו של כהן קרויה על שמו. לורקה.

עוד שיר מצויין מתוך ספר הכמיהה, עמ’ 111

הוא נקרא:
שיר קטן מתוק מאוד
את תלכי לדרך
וגם אני אלך לדרכך

:slight_smile:


(Uriah) #20

For Martha נכתב על ידי ביל קורגיין על אמו.
השיר העצוב הכי יפה שזכיתי לשמוע (ולקרוא) אי פעם :’(

Whenever I run
Whenever I run to you lost one
It’s never done
Just hanging on

Just past has let me be
Returning as if dream
Shattered as belief

If you have to go don’t say goodbye
If you have to go don’t you cry
If you have to go I will get by
Someday I’ll follow you and see you on the other side

But for the grace of love
I’d will the meaning of
Heaven from above

Your picture out of time
Left aching in my mind
Shadows kept alive

If you have to go don’t say goodbye
If you have to go don’t you cry
If you have to go I will get by
I will follow you and see you on the other side

But for the grace of love
I’d will the meaning of
Heaven from above

Long horses we are born
Creatures more than torn
Mourning our way home